ekstra_khaled2
ekstra_khaled2
Er det bedst at tage brolæggeruddannelsen som EUD eller EUX?

Man kan ikke sige, at den ene retning er bedre end den anden – det afhænger af din personlighed og dine ønsker.

Vælger du at tage en EUX i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse, får du det, man kalder ’generel studiekompetence’, og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Bagefter kan du videreuddanne dig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen. Som EUD-elev har du også mange muligheder for at videreuddanne dig, når du er blevet udlært. Som udlært brolægger kan du eksempelvis videreuddanne dig til Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og Bygningskonstruktør.
Hvorfor skal jeg uddanne mig til brolægger, når jeg bare kan arbejde ufaglært på byggepladserne?

Som uddannet brolægger har du et bredere kompetenceniveau og dermed større mulighed for at skabe dig en karriere. Derudover får du som uddannet brolægger større sikkerhed i ansættelsen og bedre løn.
Hvor lang tid tager det at blive brolægger?

Uddannelsen til brolægger tager 4 år - 4 år og 6 mdr. inkl. grundforløb, og veksler mellem skoleperioder og praktik i en virksomhed.
Hvordan, hvor og hvornår søger jeg om optagelse?

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk

Går du i 9. eller 10. klasse, kan din skole og din vejleder hjælpe dig med at søge om optagelse. Er du under 25 år, kan du også få hjælp hos Ungdommens Uddannelsesvejledning til at ansøge om optagelse – du kan finde dit nærmeste UU Center her www.uudanmark.dk/kontakt/uu-centre/

Ofte begynder uddannelsen løbende hen over året, og mange skoler optager også elever flere gange om året, så det kan være en god ide at kontakte skolen og høre nærmere om, hvornår du kan starte
Hvordan er uddannelsen bygget op? Og hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som armering, anlæg og belægning, kloakrørlægning, tegningsforståelse og arbejdsmiljø. Du skal også have fag som førstehjælp og informationsteknologi.

Uddannelsen til brolægger hører under indgangen Bygge og Anlæg. Du kan begynde uddannelsen på tre forskellige måder:

• Du kan begynde med grundforløbet.
• Du kan begynde med praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver.
• Du kan tage uddannelsen via en ny mesterlære, hvor du det første år bliver oplært hos en mester - det vil sige, at skolen og mester sammen med dig udfærdiger et forløb, hvor parterne bliver enige om hvem der kan påtage sig de kompetencer du skal opnå inden 1. hovedforløb.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden relevant uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og aftales med den enkelte skole.
Hvor meget skal jeg gå i skole, og hvor meget skal jeg være i praktik?

Under hele uddannelsen veksler du mellem at skulle gå i skole og være i praktik. Fordelingen er ca. ¼ skoleperiode og ¾ praktikforløb.

Uddannelsens opbygning kan variere lidt fra skole til skole, da skolerne selv tilrettelægger forløbet.
Er det muligt at finde en praktikplads? Og hvordan finder jeg den?

Du skal selv finde en praktikplads, men kan eventuelt få hjælp af skolen. Det kan være vanskeligt at finde en praktikplads, men der findes mange hjemmesider, hvor man kan finde råd og vejledning til at finde praktikplads. Derudover har du også mulighed for at komme i skolepraktik.

Læs om de forskellige praktikmuligheder i Sådan søger du praktikplads

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Guiden til praktikplads kan du få vejledning og hjælp til at finde din praktikplads.
Hvor kan jeg tage uddannelsen til brolægger?

Du kan finde information om hvilke skoler, der tilbyder uddannelsen her.
Kan jeg tage hele uddannelsen samme sted?

Der er flere Erhvervsskoler, som tilbyder et grundforløb i Bygge og Anlæg, som kan være adgangsgivende til en praktikplads som brolægger. Når praktikpladsen er i hus, skal du starte på et hovedforløb som brolægger, som ikke udbydes af alle de samme Erhvervsskoler. Derfor kan det være nødvendigt at skifte skole undervejs i uddannelsen.
Får jeg løn eller SU under uddannelsen?

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft og får løn både i praktik- og skoleperioderne. Starter du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge SU, hvis du er over 18 år.
Kan jeg videreuddanne mig?

Du kan videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker samt professionsbachelor som bygningskonstruktør.

Som brolægger har desuden ved svendeprøven bestået den praktiske del af uddannelsen til kloakmester.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk, find din nærmeste erhvervsskole, læs vores interview med andre brolæggerlærlinge eller se hvem du kan kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.